Resurser - ARTinED – Ett nytt sätt att undervisa med estetiska ämnen

Gå till innehållet

Huvudmeny

Resurser

Resurser

 projektet ska ta fram en metodik och en fortbildningskurs för berörda aktörer (lärare och myndighetssakkunniga med ansvar för läroplansarbetet) i syfte att stärka de europeiska lärarnas kompetens och säkerhet när det gäller att använda olika konstarter i det dagliga undervisningsarbetet och för att man ska kunna utnyttja de resurser som finns i skolor runt om i EU.

Metodiken ska baseras på praktiska exempel från ett pilotprojekt i grundskolor runt om i EU. Fokus ligger då på hur man kan undervisa i miljökunskap. Man har valt miljökunskap som exempel eftersom det är ett interdisciplinärt ämne och därför gör det möjligt att ta fram exempel från flera olika ämnesområden.

En modell med en uppsättning olika aktiviteter ska utarbetas och sedan testas på grundskoleelever. Med utgångspunkt i miljökunskapslektionerna ska eleverna skapa genom att teckna, måla, skriva prosa eller poesi, skapa drama, skulptera, musicera eller sjunga.


Du kan skriva till projektet via följande adress:  
info@artined.eu


 
Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn