Partnerskap - ARTinED – Ett nytt sätt att undervisa med estetiska ämnen

Gå till innehållet

Huvudmeny

Partnerskap

Partnerskap

Samordnare
Carlo Collodi-stiftelsen (Fondazione Nazionale Carlo Collodi), Collodi-Pescia, Italien


Partner

The Mosaic Art and Sound, London, Storbritannien .
Confederación Española de Centros de Enseñanza
, Madrid, Spanien.
Viksjöforsbaletten, Viksjöfors, Sverige.
Kindersite, London, Storbritannien.
Liceul de Artă Dinu Lipatti, Pitesti, Rumänien.
Çukurova Üniversitesi YADIM, Adana, Turkiet.

Extern projektutvärderare

Sofia Kasola, Universitetet i Patras, Grekland

Partnerskap beskrivning

Carlo Collodi-stifelsen (Fondazione Nazionale Carlo Collodi), Collodi-Pescia, Italien

Fondazione Nazionale Carlo Collodi  (FNCC) är en stiftelse utan vinstsyfte som sedan 1990 finns med på det italienska kulturarvsministeriets officiella lista över institut av nationellt kulturellt intresse.
I mer än 50 år har Carlo Collodi-stiftelsen verkat för att främja litteratur, barnböcker, läsandet, vetenskap och konst på lokal, nationell och internationell nivå. Stiftelsen har bedrivit såväl formell som informell utbildningsverksamhet för barn och vuxna via sina institutioner Pinocchioparken, Collodibiblioteket och Fjärilshuset.  
Collodistiftelsen har nyligen undertecknat ett samarbetsavtal med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén som innebär att man ska samarbeta för att skapa ett europeiskt nätverk för utbildning i energifrågor för ungdomar.
http://www.pinocchio.it/


The Mosaic Art And Sound Ltd., London, Storbritannien

The Mosaic Art And Sound Ltd. är ett privat företag som anordnar festivaler för klassisk och traditionell musik och bedriver kurs- och seminarieverksamhet på musikområdet. Företaget producerar även inspelningar med musiker från Europas alla hörn. Man har på senaste tiden arbetat med olika kulturprojekt som handlat om att använda musik i humanitära syften.

Mosaic Art and Sound har stått som samordnare för Grundtvigprojektet "Euphony – Implementing Teacher Knowledge", ett forskningsprojekt om hur ljud och musik påverkar människan och miljön och hur man kan använda sig av ljud och musik för att stärka den intuitiva intelligensen.

http://www.mosaicartsound.com/


Confederación Española de Centros de Enseñanza (det spanska förbundet för utbildningsinstitut), Madrid, Spanien


Det spanska förbundet för utbildningsinstitut (CECE) grundades 1977 och är en intresseförening utan vinstsyfte för arbetsgivare och företag på utbildningsområdet. Förbundet företräder den omfattande utbildningssektorn i Spanien med aktörer från förskole- till universitetsnivå. Förbundets medlemmar omfattar drygt 5 000 utbildningsinstitut, varav 400 bedriver yrkesutbildning på grund- eller vidareutbildningsnivå.  

http://www.red2001.com/index.php


Viksjöforsbaletten, Viksjöfors, Sverige

Viksjöforsbaletten är en frivilligorganisation som grundades 1989 och som bedriver verksamhet med inriktning på fysisk träning (dans), dansens estetiska dimension (koreografi), integration (rullstolsdans, UNHCR-flyktingar, arbetslösa ungdomar), internationell utbytesverksamhet och social interaktion. Viksjöforsbaletten är medlem i Svenska Gymnastikförbundet.

http://www.voxnadalen.ovanaker.se/balett/vb/index.html


Kindersite, London, Storbritannien

Kindersite är ett företag i Storbritannien (kategorin små och medelstora företag). Kindersite har erfarenhet av att ha tagit initiativ till, dragit upp strategierna för och haft en framträdande roll inom 22 olika EU-projekt. Flera av dessa projekt har fått toppbetyg i den slutliga utvärderingen.

Kindersites roll inom projekten har i första hand varit att utarbeta och genomföra innovativa och effektiva strategier för informationsspridning i bredare skala.  Inom företaget är man väl införstådd med teknikens roll och bidrag på utbildningsområdet och i språkundervisningen.
http://www.kindersite.org/


Liceul de Artă Dinu Lipatti, Pitesti, Rumänien


Liceul de Arta Dinu Lipatti är en yrkesskola med musik-, konst- och arkitekturutbildning. Skolan har 610 elever i åldrarna 719 år. Skolan grundades 1957 och är den enda skolan med estetisk utbildning på gymnasienivå i Argeş-regionen. Elever från skolan har genom åren fått flera olika nationella och lokala utmärkelser.
http://www.lipattipitesti.ro/indexro.html


Çukurovauniversitetets centrum för moderna språk (Çukurova Üniversitesi YADİM), Adana, Turkiet

Çukurovauniversitetet grundades 1973 och är ett av Turkiets fem främsta universitet med tio fakulteter, tre högskolor, nio yrkesskolor, tre institut och 28 centrum för forskning och tillämpad vetenskap. Çukurovauniversitetet tog sig nyligen in på listan över de 500 bästa universiteten i världen.

http://www.cukurova.edu.tr 
Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn