Metodik - ARTinED – Ett nytt sätt att undervisa med estetiska ämnen

Gå till innehållet

Huvudmeny

Metodik

Om projektet

Metodik


Inom ramen för projektet ska en detaljerad metodik utformas med hjälp av vilken man ska kunna ta fram en reproducerbar

 • metodik

 • fortbildningskurs


Projektets arbetsgång och resultat
Projektet omfattar följande:

 • Forskning om användningen av olika konstarter i skolundervisningen och bästa praxis inom EU.

 • Utformande av ett pilotprojekt för miljökunskapsundervisning.

 • Lansering  av   som pilotprojekt i olika skolor.

 • Utvärdering och analys av pilotprojekten.

 • Utformande av fortbildningskurs (såväl off- som online).

 • Testning av fortbildningskursen.

 • Spridning och funktionalitet.

 • Kvalitetssäkring


Ovan angivna arbetsgång kommer att konkretiseras via en uppsättning arbetsmoduler med hjälp av vilka man ska göra följande:

 • Ta fram en innovativ metodik som innebär att olika konstarter integreras i alla delar av läroplanen för grundskolan. Inom projektets partnerskap finns expertis inom alla konstarter så att det blir möjligt att göra en uttömmande utvärdering av hela spektrumet av olika konstarter, dvs.:  kreativt skrivande och poesi, musik och drama, dans och koreografi, bildkonst    

 • Presentera pedagogiska exempel på hur man kan använda olika konstarter i samband med undervisning i exempelämnet miljökunskap.

 • De resurser som tas fram ska användas i ett pilotprojekt på lokal och europeisk nivå. Resultaten kommer att analyseras och de slutgiltiga resurserna kommer att justeras i enlighet med resultatet av pilotprojektet.

 • Färdigställa och genomföra :s fortbildningskurs för lärare.

 • Sprida och tillämpa erfarenheter och resultat.Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn