Målgrupper - ARTinED – Ett nytt sätt att undervisa med estetiska ämnen

Gå till innehållet

Huvudmeny

Målgrupper

Om projektet

Målgrupper


Målgrupperna för projektet är:

  • Grundskoleelever.

  • Lärare i grundskolan som är avsedda för utbildning och online-seminarier

  • Grundskolorna för de direkta och indirekta fördelar som härrör från deras deltagande i ett projekt på europeisk nivå


Projektet finansieras av EU:s program för livslångt lärande som ett multilateralt Comeniusprojekt med syftet att öka elevernas motivation för att lära sig och "lära att lära", stärka olika nyckelkompetenser och ett digitalt undervisningsinnehåll samt främja en skola för alla.

För mer information se Comenius: Europa i klassrummet (engelska) 
Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn