EU-projekt på utbildningsområdet - ARTinED – Ett nytt sätt att undervisa med estetiska ämnen

Gå till innehållet

Huvudmeny

EU-projekt på utbildningsområdet

Om projektet

Programmet för livslångt lärande


EU:s program för livslångt lärande (Life Long Learning Programme, LLP), som 2014 ska ersättas av ett nytt program, ska öka möjligheterna till utbildning i varje livssituation och för människor i alla åldrar.  

Läs mer om de nya programmen här:

http://ec.europa.eu/education/news/news2992_en.htm

Programmet för livslångt lärande har en budget på 7 miljarder euro för perioden 2007–2013 och ersatte programmen Sokrates, Leonardo da Vinci och eLearning.

Anslag och bidrag beviljas för projekt och insatser som främjar utbytesmöjligheter, bi- eller multilaterala partnerskap, människors rörlighet över gränserna samt kvaliteten inom utbildningssystemen i EU.
http://www.uk.ecorys.com/video-llp-intro.html

Programmet baseras på fyra pelare eller delprogram:

  • Comeniusprogrammet för elever, lärare, skolor och andra institutioner/organisationer (från förskola upp till och med utbildning på gymnasienivå).

  • Erasmusprogrammet för studerande, lärare, universitet och andra institut/organisationer (utbildning på högskolenivå, inklusive praktik på företag utomlands för studerande).

  • Leonardo da Vinci-programmet för lärlingar, arbetstagare och institut/organisationer på yrkesutbildningsområdet.

  • Grundtvigprogrammet för vuxenstuderande, lärare och institut/organisationer verksamma på vuxenutbildningsområdet.Dessa fyra pelare binds samman av ett tvärgående program med fyra huvudinriktningar ("key activities", KA):


  • Policysamarbete och innovation (KA1)

  • Språkundervisning (KA2)

  • Informations- och kommunikationsteknik, IKT (KA3)

  • Spridning och användning av resultaten (KA4)  • Ett annat övergripande program är Jean Monnet-programmet, vars syfte är att inom den högre utbildningen världen över stimulera till undervisning, forskning och debatt när det gäller den europeiska integrationen.


Mer information finns på EU:s webbsida:

http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php

En databas med avslutade EU-projekt finns på följande webbsida:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/

 
Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn