Att möta behoven - ARTinED – Ett nytt sätt att undervisa med estetiska ämnen

Gå till innehållet

Huvudmeny

Att möta behoven

Om projektet

Att möta behoven


De estetiska ämnena har en avgörande roll för att stimulera elevernas kreativitet, uttrycksförmåga och lärande. De estetiska ämnena är ett oumbärligt inlärningsverktyg, i synnerhet om de inte ses som separata ämnen, utan integreras i varje del av läroplanen.


Kreativitet utgör precis den grundkompetens som behövs inom alla områden i det digitala samhället i Europa och inte minst i arbetslivet.  Om vi har kunskaper men saknar kreativitet kommer Europa att förlora sin ledande roll i den digitala världen.

Om inte konsten i dess olika former stöds kommer också insatser på andra områden för att främja kreativitet och entreprenörskap att undermineras.

projektet innebär att vi konkret tar oss an denna utmaning genom att via olika konstarter föra in kreativitet som en viktig komponent i varje undervisningsämne. Detta ska ske genom att olika konstarter ska ingå som en komponent i undervisningen även i andra skolämnen.

En innovativ metodik för undervisning med hjälp av olika konstarter motsvarar direkt det mål som fastställts i den nya strategiska ramen för europeiskt utbildningssamarbete (Utbildning 2020) och som innebär att andelen elever med svaga kunskaper i matematik och naturkunskap ska minska (under 15 % år 2020) och att andelen elever som lämnar skolan i förtid understiger 10 % år 2020.

 
 
Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn